Skip to content Skip to footer

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.palivove-ostrava-drevo.cz, který provozuje firma Václav Mališ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího (dále jen zákazník).

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím webové stránky obchodu www.palivove-ostrava-drevo.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva při vyplnění objednávkového formuláře se uzavírá po kliknutí odeslání objednávky. Provozovatel musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

 

 1.  Popis produktu (palivové dřevo)

Prodejní jednotka
• Prostorový metr skládaný (prm) – polena, kulatina
Palivové dřevo v délce 1 metr se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech skládaných (prm), což je
dřevo naskládané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).
• Prostorový metr sypaný (prms) – štípaná polínka různých délek
Štípaná polínka různých délek je dřevo neurovnané volně nasypané do krychle 1x1x1 m (1 prms).

 1. Další informace o produktu

  Štípaná polínka různých délek (prms)
  Štípaná polínka řežeme dle přání zákazníka na délku přibližně 25, 33, 40, 50 cm a dodáváme nasypaná v kontejnerech o objemu 5 až15 prms. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměrů klád, ze kterých je štípána.

  Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe, aby nevznikaly moc drobné kousky. Nelze ovlivnit, aby všechna polínka byla stejná, takže v 1 prms může být dřevo silnější i drobné. Při
  štípání též vznikají drobné třísky, zlomky a odloupnutá kůra (tzv. štěpka), která je přirozenou součástí dodávky. Tyto dřevní odštěpky se dají výborně použít např. na zátop. Tím, jak jsou malé, vyplňují v dodávaném množství dřeva volné mezery mezi jednotlivými polínky a jejich přítomnost nesnižuje množství a kvalitu dodaného palivového dřeva.

  Je důležité si uvědomit, že z 1,6 metru sypaného dřeva (PRMS) vyskládáte přibližně 1 metr skládaného dřeva (PRM). 1 PRM = cca 1,6 PRMS.

  Vlhkost dřeva
  Dřevo prodáváme 3až 12měsíců po pokácení , z aktuálních těžeb. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. To znamená, že letos zakoupené „čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za 2 roky.

  Hniloba dřeva
  České normy stanovují, že palivové a krbové dřevo musí splňovat především požadavek na procentuální podíl hniloby (maximálně 70 %), popř. musí nést jiné známky poškození, jako např. pokřivení, sukovatost apod. Dodavatel rovněž nenese zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s dodáním zboží jako např. zanesením dřevokazného hmyzu, mikroskopických organismů, členovců, dřevokazných hub apod., pro které je dřevo přirozeným prostředím.

  Je důležité si uvědomit, že kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.
  Námi dodávané palivové dřevo obsahuje max.10 % hniloby.
  Původ dřeva je ČESKÁ REPUBLIKA pokud není uvedeno jinak.
 2. Podmínky dodání zboží, reklamace

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními Nového občanského zákoníku (Zákona 89/2012 Sb.) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem.

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze vyložením hydr.rukou nebo sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a vyložením hydr.rukou nebo sklopením před domem na udané adrese. Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí. Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů dopravního vozidla. 

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.
Palivové dřevo štípané dodáváme nákladním automobilem Avie, Man, Mercedes s kontejnerem o objemu 5 až 15
PRMS (sypaného) dřeva. Pro dodání většího množství palivového dřeva (polena, kulatina v množství 15 – 45 PRM) spolupracujeme se soukromými dopravci s ohledem na požadované množství a místní podmínky v místě dodání.
Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.
Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho
kvalitu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


 1. Práva a povinnosti prodávajícího:

Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

 

 1. Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen uvést správné údaje, včetně úplné poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).

 

 

 1. Ochrana osobních údajů:

Provozovatel obchodu www.palivove-ostrava-drevo.cz se zavazuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti. Vaše data tedy budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Provozovatel a jeho kontakty: 

DobreDřevo – Václav Mališ

Střelniční 339

Frýdek-Místek 738 01

IČ: 17312337
Email: info@dobredrevo.com

  

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@dobredrevo.com
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republiky.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.